Tooted

Projekt „Peat Mill OÜ ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

 Projekti lühikokkuvõte:

Investeeringu käigus soetab Peat Mill OÜ uue sõelumiskompleksi,  asfaltplatsi tooraine ladustamiseks ja eeltöötlemiseks ning kõrgkallutatava kopa laadimiste kiirendamiseks. Peat Mill OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute lahenduste kasutusele võtmisele.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on saavutada ressursikasutuse paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Ressursisäästuprojekti eesmärgi täitmiseks soetatakse:

Sõelumiskompleks:

 • Uus sõelumisliin on mõeldud turba sõelumiseksja tänu sellele sõelutakse efektiivsemalt läbi  kogu tooraine ja korralik tooraine ei lähe jäätmetesse.

Kaldega asfaltplats

 • Uus asfaltplats on kaldega, tänu millele vesi voolab platsilt ära ja hoiab platsi kuivana. Kuival platsil on efektiivne toorainet hoiustada ja segada ning säilib tooraine kvaliteet.
 • Uus plats on kaetud asfaldiga, tänu millele ei segune tooraine segamisel platsiga (muld, muru). Välditakse muru ja umbrohu seemnete sattumist toodangusse.
 • Uus plats on piisava pindalaga, kus on võimalik efektiivselt turvast ladustada ja segamisprotsesse hallata.
 • Uus plats asub tootmisele lähemal ja sobib erinevate tootmisliinide teenindamiseks.

Kõrgkallutatav kopp

 • Kõrgkallutatav kopp võimaldab toorainet efektiivselt kallutada sõelumispunkrisse, ilma et tooraine pudeneks üle ääre või jääks koppa kinni.

 Toetuse summa (EUR): 196 100,00€

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Peat Mill OÜ välja alljärgneva hanke:

 • Projekteerimis-ehitustööd asfaltbetoonkatendiga platside ja teede, kommunikatsioonide ja sõelumisliini hoone rajamine (pakkumuse esitamise tähtaeg 09.06.2021 15:00 GMT +3, tööde valmimise tähtaeg on 8 kuud alates hankelepingu sõlmimisest).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 237138) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (projekt number 2014-2020.4.03.20-0657).

 

Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 üldpõhimõtteid.

 

 

Call for tenders

In association with increasing the capacity and effectiveness of its production Peat Mill OÜ hereby announces the following tender:

 • Design and construction work on asphalt concrete paved sites and roads, communications and sifting line building (tender offer submitting deadline 09.06.2021 15:00 GMT +3 (Estonian time), the works must be completed no later than 8 months after signing the contract).

For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 237138) https://riigihanked.riik.ee/.

The project is being supported by the European Regional Development Fund (project number 2014-2020.4.03.20-0657).

This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of the Estonian Public Procurement Act § 3.

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

Suurpall/BigBale

Hinnapakkumise saamiseks võta ühendust allolevatel kontaktidel. 
– Hind kehtib Peat Mill OÜ laos, peale laadituna Teie transpordile.
– Hind sisaldab käibemaksu

Pakume ka transporti. Transpordi hinnapakkumise saamiseks võtke ühendust:

Mob: +372 50 39 918
Tel: +372 730 3688

E-post: info@peatmill.ee


Rabaturvas, mis omab head veemahtuvust ja taimede juurestiku arenguks vajalikku poorsust, millele ei ole juurde lisatud väetisi. Kasutatakse enamasti iluaedade rajamisel, aia mullastruktuuri parandamisel. Turvast võib kasutada ka allapanuna loomakasvatuses.

Kasvuturba algmaterjal on vähelagunenud kõrgsooturvas, mis omab head veemahtuvust ja taimede juurestiku arenguks vajalikku poorsust.
Müüme puistes.

Näitajad:
pH 3,5 -5,0
Lagunemisaste H2-H4
Tarbimisniiskus kuni 50%
Poorsus kuni 80% üldmahust

Kasvuturvast toodetakse turba lahtifreesimisel raba pinnalt. Kuivamise järel toimub vallitamine ja kogumine. Kasutatakse iluaedade rajamisel, aia mullastruktuuri parandamisel. Kasvuturvast võib kasutada allapanuna loomakasvatuses.


Alusel

Andmed:

Turbabrikett

Müüme kohapeal turbabriketti  euroalusel hinnaga 135€/alus (hind sisaldab käibemaksu). Aluse kaal~850-860 kg.

Pakume briketti ka koos transpordiga. Transpordi hinnapakkumise saamiseks võtke ühendust:

Tel: +372 730 3688
E-post: info@peatmill.ee

*Hulgihinda alates kümnest alusest küsige meie eelmainitud üldkontaktidelt

 

Turbabrikett on sõelutud ja kuivatatud freesturbast suure rõhu all pressitud tihedad korrapärase kujuga briketid. Turbabrikett on väga hea küttematerjal eelkõige pliidi all ja eramute kateldes, sobib põletamiseks ka gaasikateldes.

Kütteväärtus 4,5 – 4,6 MWh/t
Väävlisisaldus max 0,3 %
Mõõtmed 184 x 70 x 22 mm
Niiskuse sisaldus 15-18 %
Tuhasisaldus max 8 %

Kasutamine

Turbabrikett on väga hea küttematerjal eelkõige eramute ja suvilate küttekolletes – ahjus, pliidi all ja keskküttekateldes. Samuti sobib turbabrikett põletamiseks kaminates ja saunaahjudes. Turbabrikett on kütteväärtuselt võrreldes õhkkuivade segapuu halgudega 1,4 korda parem (segapuu halgude kütteväärtus 25% niiskuse juures on umbes 3,5 MWh/t, turbabrikett omab arvestusliku niiskuse juures kütteväärtust 4,5 MWh/t). Ühes tonnis turbabriketis sisaldub ligikaudu sama palju energiat kui 3,8 ruumimeetris õhkkuivades küttepuudes.

Süütamine

Turbabrikett tuleks süüdata pigem pealtpoolt, selleks sobivad kõige paremini süütetabletid või kuivad puuhalud. Samuti süttib turbabrikett paremini, kui jätta brikettide vahele piisavalt õhku.

Koos puitbriketi või halupuudega kasutatav turbabrikett tuleks küttekoldes süüdata samuti pealtpoolt. Kui küttematerjali alt süüdatakse, nagu seni veel valdavalt tehakse, siis süttib korraga liiga suur hulk kütust, mis põleb kiiresti ära.

Freesturvas on turvas, mis on toodetud turba lahtifreesimisega raba pinnalt. 
Kuivamise järel toimub vallitamine ja kogumine aunadesse.

Freesturvast kasutatakse:

 • aianduses
 • põllumajanduses
 • soojusenergeetikas
 • allapanuna loomadele/lindudele

Freesturvas

Müüme puistes laadituna veokile
– Hinnapakkumise saamiseks võta ühendust allolevatel kontaktidel. 

Freesturba andmed:

pH H2O 4,3–5,5
Degree of decomposition H4–H6
Niiskus kuni 50%
Orgaaniline aine min 85%
Imavus 6-7 korda
EC ≤0,12 mS/cm


Mob: +372 50 39 918
Tel: +372 730 3688
E-post: info@peatmill.ee

Allapanuturba kasutamine
Allapanuturvas on mõeldud kasutamiseks loomapidamishoonetes loomadele kuiva, puhta aseme hoidmiseks. Parim kasutada koduaias ning põllumaal mulla struktuuri parandajana. Sobib komposti valmistamiseks.

Allapanuturvas

Müüme puistes
– Hinnapakkumise saamiseks võta ühendust allolevatel kontaktidel. 

Allapanuturvas – mulla struktuuri parandaja
Allapanuturvas on looduslik naturaalne jämeda fraktsiooniga vähelagunenud turvas, millele ei ole lisatud väetist ega lupja. Turvas ei sisalda umbrohuseemneid ega haigusetekitajaid. Omab head veeimavust.


Mob: +372 50 39 918
Tel: +372 730 3688

E-post: info@peatmill.ee

Oleme Sinu jaoks olemas, kui tekib küsimusi meie toodete kohta

Võta ühendust
Peat Mill OÜ turbabrikett