Hanked

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Peat Mill OÜ välja alljärgneva hanke:

  • Projekteerimis-ehitustööd asfaltbetoonkatendiga platside ja teede, kommunikatsioonide ja sõelumisliini hoone rajamine (pakkumuse esitamise tähtaeg 09.06.2021 15:00 GMT +3, tööde valmimise tähtaeg on 8 kuud alates hankelepingu sõlmimisest).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 237138) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (projekt number 2014-2020.4.03.20-0657).

 

Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 üldpõhimõtteid.

 

 

Call for tenders

In association with increasing the capacity and effectiveness of its production Peat Mill OÜ hereby announces the following tender:

  • Design and construction work on asphalt concrete paved sites and roads, communications and sifting line building (tender offer submitting deadline 09.06.2021 15:00 GMT +3 (Estonian time), the works must be completed no later than 8 months after signing the contract).

For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 237138) https://riigihanked.riik.ee/.

The project is being supported by the European Regional Development Fund (project number 2014-2020.4.03.20-0657).

This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of the Estonian Public Procurement Act § 3.

Oleme Sinu jaoks olemas, kui tekib küsimusi meie toodete kohta

Võta ühendust
Peat Mill OÜ turbabrikett