Hanked

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Peat Mill OÜ välja alljärgneva hanke:

  • Tootmiskompleksi teede ja platside ning sinna juurde kuuluvate tehnovõrkude ja rajatiste projekteerimine (pakkumuse esitamise tähtaeg 19.04.2020 15:00 GMT +3, tööde valmimise tähtaeg on 2 kuud alates hankelepingu sõlmimisest).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 234206) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (projekt number 2014-2020.4.03.20-0657).

Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 üldpõhimõtteid.

Call for tenders

In association with increasing the capacity and effectiveness of its production Peat Mill OÜ hereby announces the following tender:

  • Design of roads and squares of the production complex and the associated utility networks and facilities (tender offer submitting deadline 19.04.2021 15:00 GMT +3 (Estonian time), the works must be completed no later than 2 months after signing the contract).

For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 234206) https://riigihanked.riik.ee/.

The project is being supported by the European Regional Development Fund (project number 2014-2020.4.03.20-0657).

This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of the Estonian Public Procurement Act § 3.

Oleme Sinu jaoks olemas, kui tekib küsimusi meie toodete kohta

Võta ühendust
Peat Mill OÜ turbabrikett