Toetused

Projekt „Peat Mill OÜ ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

 Projekti lühikokkuvõte:

Investeeringu käigus soetab Peat Mill OÜ uue sõelumiskompleksi,  asfaltplatsi tooraine ladustamiseks ja eeltöötlemiseks ning kõrgkallutatava kopa laadimiste kiirendamiseks. Peat Mill OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute lahenduste kasutusele võtmisele.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on saavutada ressursikasutuse paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Ressursisäästuprojekti eesmärgi täitmiseks soetatakse:

Sõelumiskompleks:

  • Uus sõelumisliin on mõeldud turba sõelumiseksja tänu sellele sõelutakse efektiivsemalt läbi  kogu tooraine ja korralik tooraine ei lähe jäätmetesse.

Kaldega asfaltplats

  • Uus asfaltplats on kaldega, tänu millele vesi voolab platsilt ära ja hoiab platsi kuivana. Kuival platsil on efektiivne toorainet hoiustada ja segada ning säilib tooraine kvaliteet.
  • Uus plats on kaetud asfaldiga, tänu millele ei segune tooraine segamisel platsiga (muld, muru). Välditakse muru ja umbrohu seemnete sattumist toodangusse.
  • Uus plats on piisava pindalaga, kus on võimalik efektiivselt turvast ladustada ja segamisprotsesse hallata.
  • Uus plats asub tootmisele lähemal ja sobib erinevate tootmisliinide teenindamiseks.

Kõrgkallutatav kopp

  • Kõrgkallutatav kopp võimaldab toorainet efektiivselt kallutada sõelumispunkrisse, ilma et tooraine pudeneks üle ääre või jääks koppa kinni.

 Toetuse summa (EUR): 196 100,00€

Oleme Sinu jaoks olemas, kui tekib küsimusi meie toodete kohta

Võta ühendust
Peat Mill OÜ turbabrikett